Vehicle 2022 Ford Puma Frozen White Wagon
Body Colour Frozen White
StockNo 3JZNO
VIN WF02XXERK2NY65165

Wayne Phillis Ford ERA Import Pending Stock

127 Beach Road Christies Beach SA 5165

1300 972 886