Vehicle 2021 Ford Puma Frozen White Wagon
Body Colour Frozen White
StockNo 49NCO
VIN WF02XXERK2MA55566

Wayne Phillis Ford ERA Import Pending Stock

127 Beach Road Christies Beach SA 5165

1300 972 886