Vehicle 2020 Ford Focus Metropolis White Hatchback
Body Colour Metropolis White
StockNo 2W3GO
VIN WF0NXXGCHNMJ23382

Wayne Phillis Ford ERA Import Pending Stock

127 Beach Road Christies Beach SA 5165

1300 972 886