Vehicle 2022 Ford N/A Frozen White Wagon
Body Colour Frozen White
StockNo 6HZPO
VIN WF02XXERK2NS89356

Wayne Phillis Ford ERA Import Pending Stock

127 Beach Road Christies Beach SA 5165

1300 972 886