Vehicle 2021 Ford Puma Metropolis White Wagon
Body Colour Metropolis White
StockNo 2RNJO
VIN WF02XXERK2MJ49802

Wayne Phillis Ford ERA Import Pending Stock

127 Beach Road Christies Beach SA 5165

1300 972 886